Samhällsengagemang

Förutom att vår själ ligger i att alla är lika värda skänker vi varje år bort pengar för att hjälpa ideella föreningar.

Corporate Social Responsibility (CSR) som det så vackert kallas, handlar om företags samhällsansvar – utöver det som krävs av lagar och regler. Det innebär att ett företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i den verksamhet man bedriver. De flesta multinationella företag måste i dag ha strategier och dokumentation som styrker att de arbetar med CSR-relaterade frågor – det behöver inte vi på lilla Bee (vi är ju ”bara” knappt 50 personer). Men vi gör det ändå, eftersom vi tycker det är självklart att uppmärksamma och hjälpa de som gör ett bra jobb – för ett bättre samhälle. På Bee tar vi vårt samhällsansvar på flera sätt – med alltifrån val av sjysta underleverantörer – till inköp av lokala och klimatsmarta råvaror – till val av strategiska samarbetspartners. Faktum är att vi jobbat med CSR redan ifrån starten. Och vi försöker leva som vi lär.

Under år 2016 hjälper Bee kök & bar följande